Konstnären

Ett ständigt samlande på intryck och idéer av betydelse. Att därefter försöka omvandla denna abstrakta tanke eller känsla till en konkret bild som på något plan berör betraktaren av den färdiga målningen. Det är vad skaparprocess är för mig.

Målar gör jag företrädesvis i min ateljé i Nyköping eller under sommarhalvåret i Skåne. På senare tid har jag målat i en ateljé i Paris och även ställt ut på olika ställen i staden.

Under årens lopp, har jag tecknat och målat många motiv, oftast med utgångspunkt hur väl jag lyckas fokusera den tanke jag bär på just då. I min senaste målning är det företrädesvis kvinnor, bl a geishor som jag har försökt fånga.

Ett ständigt återkommande motiv är hus, mestadels kraftfulla magasin. Dessa magasinsbyggnader existerar inte i verkligheten, de är framvuxna som porträtt av inre styrka och känslor. Därför får de ofta benämning som ”inre boning” och ”själens boning”.

Artikel i SN

lisbeth_stor